Dewan Sumber Daya Air Nasional
Mari Wariskan Mata Air Pada Anak Cucu Kita, Jangan Air Mata

Status Operasional Dewan SDA Provinsi Tahun 2014

DSDAN | Sun, 05/21/2017 - 02:07

No

Provinsi 

TUGAS DAN FUNGSI

TATIB

Renc.Kerja

Jakprov

Matrik Jakprov

Prog. PSDA

Jak. SIH3

Matrik SIH3

WS & CAT 

Konsultasi

Penyelarasan

Monev

Isu Strategis

Keterangan

1

Nangroe Aceh Darussalam

V

V

V

VVVV 

VVV

 -

 

 

 

 

 

2

Sumatera Utara

V

V

V

VV 

-

-

-

 

 

 

 

 

3

Sumatera Barat

V

V

VVV 

-

-

-

 

 

 

 

 

4

Sumatera Selatan

V

 -

 

 

 

 

 

5

Bengkulu

V

V

-

-

 

 

 

 

 

6

Lampung

V

 -

-

 

 

 

 

 

7

Banten

V

VV 

VVV

 

 

 

 

 

8

DKI Jakarta

V

V

VV 

VVV

 -

-

 

 

 

 

 

9

Jawa Barat

V

V

V

VV 

-

 -

 

 

 

 

 

10

Jawa Tengah

V

V

V

VVV

V

VV

 

 

 

 

 

11

DI Yogyakarta

V

V

 -

 -

 -

VVV

 

 

 

 

 

12

Jawa Timur

V

V

V

VVV

VVV

VV

 -

 

 

 

 

 

13

Nusa Tenggara Barat

V

V

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

14

Nusa Tenggara Timur

V

V

V

VVV

 -

 

 

 

 

 

15

Sulawesi Utara

 V

V

VVV 

-

-

 

 

 

 

 

16

Sulawesi Tengah

V

V

V

 -

 -

 

 

 

 

 

17

Sulawesi Selatan

 V

V

V

 VVV

V

 

 

 

 

 

18

Kalimantan Timur

 V

V

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

19

Kalimantan Barat

 V

 -

 

 

 

 

 

20

 Maluku

 V

V

VVV 

 -

 VVV

 -

 

 

 

 

 

21

Jambi

 V

V

VVV 

 -

-

 -

 -

 

 

 

 

 

22

Gorontalo

 V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Kepulauan Riau

 V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Kalimantan Tengah

 V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Riau

 V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Bangka Belitung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Kalimantan Selatan

 V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Sulawesi Tenggara

 V

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Bali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Sulawesi Barat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Maluku Utara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Papua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Papua Barat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Kalimantan Utara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KETERANGAN

Penetapan

V

Pembahasan Final

VV 

Proses/Pembahasan

VVV 

Sosialisasi awal

VVVV