STATUS OPERASIONAL TKPSDA WS STRATEGIS NASIONAL
TAHUN 2014

 

No Nama Wilayah Sungai Lokasi Status Operasional

Tata Tertib

Renc.Kerja Tahunan Rekom. Pola PSDA Rekom. Rencana PSDA Kesepakatan Prog N Kegiatan PSDA Rencana Pengelolaan SIH3 Rekom Alokasi Air Pertimbangan TKPSDA ws Penday SDM,alat dan Keu Monev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
1 Aceh - Meureudu Aceh                    
2 Woyla - Bateue Aceh V  V  VV  VVV            
3 Jambo Aye Aceh V  V  V    VVV  VVV VVVV       
4 Belawan - Ular Padang Sumatera Utara V  V  VVV            
5 Toba - Asahan Sumatera Utara V  V  V  VVV            
6 Siak Riau      V              
7 Kepulauan Riau Kepulauan Riau                    
8 Bangka Bangka Belitung                    
9 Seputih - Sekampung Lampung V  V  VVV            
10 Citarum Jawa Barat V  V  V  VVV VVV           
11 Serayu - Bogowonto Jawa Tengah V  V  V VVV  VVV           
12 Jratunseluna Jawa Tengah  V  VVV VVV  VVVV         
13 Brantas Jawa Timur V  V  VVV VVV  VV  VV     V  
14 Bali - Penida Bali V  V    VVV            
15  Kapuas Kalimantan Barat V  V              
16 Mentaya - Katingan Kalimantan Tengah                    
17 Tondano - Sangihe - Talaud - Miangas Sulawesi Utara V  V  VVV              
18 Paguyaman Gorontalo V  V  V              
19 Walanae- Cenranae Sulawesi Selatan V  V  VVV     VVV         
20 Jeneberang Sulawesi Selatan V  V                
21 Halmahera Utara Maluku Utara                    
22 Halmahera Selatan Maluku Utara                    
23 Ambon - Seram Maluku      V              
24 Kepulauan Yamdena - Wetar Maluku                    
25 Lombok Nusa Tenggara Barat V  V  VVV   VV      VV   
26 Sumbawa Nusa Tenggara Barat V  V                
27 Flores Nusa Tenggara Timur                    
28 Kemundan Sebyar                      

 

 KETERANGAN 
Penetapan 
Pembahasan Final  VV 
Proses/Pembahasan  VVV 
Sosialisasi Awal  VVVV